Wybierz model Skoda

Skoda Fabia
od 42 zł
  •  
Skoda Scala
od 55 zł
  •  
Skoda Octavia
od 65 zł
  •  
Skoda Octavia Kombi
od 70 zł
  •  
Skoda Superb
od 90 zł
  •  
Skoda Superb Kombi
od 90 zł
  •  
Skoda Kodiaq
od 90 zł
  •  
Skoda Karoq
od 90 zł
  •  
GK_Logo_RaC_Grey_RGB@0.5x

Wynajmij

Zadzwoń teraz
lub wypełnij formularz
Klauzula informacyjna RODO

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych zebranych w drodze przedmiotowego formularza jest Krotoski Rent a Car Sp. z o.o. (dawniej: Krotoski Rent a Car spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.), siedziba: Al. Władysława Bartoszewskiego 13; 93-341 Łódź, NIP: 7262678155, REGON: 384002493, BDO 000513179, KRS 0000957242, XX Wydział Gospodarczy KRS, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

2. Wskazane w formularzu dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy najmu lub użyczenia na wniosek klienta oraz jej realizacji (podstawa prawna z RODO: art. 6 ust. 1 lit. b),

b) w celu marketingu działalności gospodarczej, towarów i usług Administratora, w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna z RODO: art. 6 ust. 1 lit. f) lub zgodę osoby, której dane są przetwarzane (podstawa prawna z RODO: art. 6 ust. 1 lit. a).

3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy (nie dłużej niż 6 miesięcy) lub do chwili realizacji umowy i dalej do momentu przedawnienia roszczeń plus 1 rok powyżej tego terminu (tj. do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń). W przypadku zaznaczenia jednej z powyższych zgód marketingowych, dane przetwarzane będą do chwili wycofania zgody (dotyczy tylko przetwarzania w celu marketingu) lub do chwili złożenia sprzeciwu w sprawie przetwarzania danych w celach marketingowych oraz dalej w celach dowodowych do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 1 rok.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych:

a) podmioty wykonujące na rzecz Spółki zadania związane z administrowaniem systemów informatycznych służących obsłudze zapytania lub umowy, podmioty wykonujące na rzecz Spółki zadania związane z administrowaniem strony internetowej,

b) w przypadku zgody marketingowej: podmioty wykonujące dla Spółki zlecenia związane z marketingiem towaru i usług, np. agencje reklamowe, organizatorzy eventu, call center, administrator fanpage’y na portalach społecznościowych.

5. Zakres przetwarzanych danych: dane wskazane w formularzu elektronicznym.

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany, wycofania zgody na przetwarzanie danych.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych w treści formularza elektronicznego jest konieczne dla jego wysłania. Zaznaczenie zgód marketingowych jest dobrowolne.